Vlastimil Fürst

Zdravý pláč nemluvněte

Je to už pár let, co mi jeden kamarád řekl: "Vlastíku, už několik let říkám Bohu, aby mi dal jasně najevo, že vůbec existuje. A pořád nic. Bůh mlčí!"

22.3.2019 v 20:10 | Karma článku: 15.90 | Přečteno: 309 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Vidíš nás skrz naskrz

Lidové přísloví říká: "Do žen a do ovoce se nevidí!" Tuhle moudrost uzná jistě každý muž, který se snaží pochopit ženskou duši. A ženy, které někdy kupovaly meloun, budou zřejmě souhlasit také.

15.3.2019 v 20:10 | Karma článku: 13.34 | Přečteno: 181 | Diskuse

Vlastimil Fürst

David žaluje

Máte rádi „žalobníčky“? My jsme tak ve škole říkali těm, kteří si rádi stěžovali soudružce učitelce na ty, co psali domácí úkoly až ve škole, protože odpolední fotbal byl pro ně důležitější.

8.3.2019 v 20:35 | Karma článku: 20.01 | Přečteno: 553 | Diskuse

Vlastimil Fürst

To zvládnu levou zadní

Už se mi to stalo mnohokrát. Chystal jsem se na něco, co jsem před tím už několikrát bez problémů zvládl, a jsem najednou selhal. To, co mi připadalo jednoduché, jsem nezvládl.

1.3.2019 v 20:35 | Karma článku: 19.43 | Přečteno: 270 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Můj pláč doletěl až do nebe

Jsou chvíle, kdy se nám zdá, že náš život ztratil smysl. Máme pocit, že už nemáme žádnou naději. Něco podobného řeší král David v 6. žalmu. Dnes se spolu podíváme na jeho závěrečnou část.

22.2.2019 v 20:15 | Karma článku: 24.73 | Přečteno: 315 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Naděje ve tmě

Už jste někdy slyšeli, jak zní basová loutna? Je to strunný nástroj s nezvykle dlouhým krkem, který má podle odborníků "hluboký a temný zvuk".

15.2.2019 v 20:40 | Karma článku: 24.61 | Přečteno: 243 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Vyslovuji s láskou tvé jméno

Existuje nějaké jméno, při jehož vyslovení vám začne rychleji tlouct srdce? Když jsem se zamiloval, začal jsem něco takového prožívat vždy, když jsem slyšel jméno Bohunka.

8.2.2019 v 20:10 | Karma článku: 29.04 | Přečteno: 420 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Začni den klaněním a vděčností

Nemám rád, když mne ráno budí zvuk budíku. Cítím se daleko lépe, když se probudím alespoň čtvrt hodiny před budíčkem. Pomalejší start do nového dne mi totiž vyhovuje mnohem více než když musím rychle vystartovat z postele.

1.2.2019 v 20:10 | Karma článku: 28.93 | Přečteno: 365 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Kdo nám zajistí lepší časy?

Vždy, když nás čekají nějaké volby, můžeme od všech kandidátů slyšet spoustu slibů, že s nimi nás čekají lepší časy. Jenže, má zkušenost je taková, že hned po volbách jsou všechny sliby zapomenuty. (4. žalm)

25.1.2019 v 20:10 | Karma článku: 30.03 | Přečteno: 406 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Usínat ve tvé náruči

3. žalm měl podle židovské tradice napsat David v době, kdy utíkal před svým synem Abšalómem. Ten se rozhodl, že ho zbaví královské koruny a sám usedne na jeho trůn.

18.1.2019 v 21:10 | Karma článku: 31.09 | Přečteno: 346 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Proč lidé vymýšlejí tolik zla?

Pokaždé, když sleduji televizní zprávy, si uvědomuji, jak nás média učí závislosti na zle. Málokdy se hlavní náplní zpráv stane nějaká pozitivní událost. Většinu vysílacího času zaberou reportáže o utrpení a smrti.

11.1.2019 v 20:10 | Karma článku: 32.11 | Přečteno: 450 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Moje cesta má cíl

Už delší dobu přemýšlím o tom, kdo asi složil první Žalm. V poslední době nabývám dojmu, že to byl nejspíš král Šalamoun. Ve svém životě totiž prožil vše, o čem vypráví tato židovská píseň.

4.1.2019 v 21:15 | Karma článku: 32.70 | Přečteno: 403 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Choulím se v Tobě

Následující řádky (i jejich ztvárnění Českou televizí) ode mne přijměte jako mé přání všem čtenářům blogu iDNES.cz pro rok 2019.

1.1.2019 v 12:01 | Karma článku: 32.81 | Přečteno: 462 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Připojíš se k nebeským chválám?

Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. ...

31.12.2018 v 20:31 | Karma článku: 30.65 | Přečteno: 290 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Chceš být dobrým andělem?

„Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ ...

30.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.68 | Přečteno: 280 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Dobrá zpráva pro každého, kdo hledá dobro

Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.“ (Lukáš 24,46+47)

29.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 29.49 | Přečteno: 387 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Uvidíš milujícího a laskavého Boha

Řekl jim: „To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. (Lukáš 24,44+45)

28.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.34 | Přečteno: 287 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nejsem duch

To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: „Máte tu něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. (Lukáš 24,41-43)

27.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.09 | Přečteno: 207 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Pokoj vám!

Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám.“ Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl?“ (L24,36)

26.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.71 | Přečteno: 247 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Světlo ve tmě

A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“ ...

25.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.99 | Přečteno: 293 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz