Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Vlastimil Fürst

Náboženství mne nespasí

Pak budete říkat: „Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!“ On však odpoví: „Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.“ (Lukáš 13,26+27)

22.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 17.49 | Přečteno: 310 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Je to síla

A dále řekl: „K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až všechno prokvasí.“ (Lukáš 13,20+21)

21.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 17.45 | Přečteno: 360 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Zpočátku je víra téměř neviditelná

Řekl: „Čemu se podobá Boží království a k čemu je přirovnám? Je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích.“ (Lukáš 13,18+19)

20.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 18.76 | Přečteno: 247 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Upřímné potěší

Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. (Lukáš 13,17)

19.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 18.37 | Přečteno: 251 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nebezpečí fanatismu

Na to Pán odpověděl: „Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet?"

18.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.30 | Přečteno: 440 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Den pro dobré skutky

V sobotu učil v jedné synagóze. Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let; byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit.

17.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 19.54 | Přečteno: 249 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nová šance, a možná i poslední.

Potom jim pověděl toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl.

16.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.62 | Přečteno: 211 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Náhoda?

Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. (Lukáš 13,4+5)

15.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 22.41 | Přečteno: 347 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Bez pokání zahyneš

Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět?“

14.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 22.28 | Přečteno: 221 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Otec proti synu

Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem, budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.

13.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 22.84 | Přečteno: 336 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Bolavá cesta k pokoji

Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení! (evangelium podle Lukáše 12,51)

12.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 22.35 | Přečteno: 275 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Svévole zabíjí

Když si pak onen služebník řekne: 'Můj pán dlouho nejde' a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými.

11.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.44 | Přečteno: 156 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Trochu jiná cesta ke štěstí

Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. (Lukáš 12,43+44)

10.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 20.39 | Přečteno: 202 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Kdo je připraven, nebývá zaskočen

Uvažte přece: kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete. (Lukáš 12,39+40)

9.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 17.21 | Přečteno: 225 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Srdce a poklad

Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřete si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. (Lukáš 12,33+34)

8.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 16.73 | Přečteno: 178 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Neboj se o svůj poklad

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřete si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí. (Luk 12,32+33)

7.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 16.09 | Přečteno: 151 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Hledejte jeho království

A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. (Lukáš 12,29-31)

6.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 16.52 | Přečteno: 179 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Když příroda mluví

Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou, netkají - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.

5.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 15.81 | Přečteno: 176 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Trápení nad zítřkem

„Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní?“ (Lukáš 12,25+26)

4.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 17.61 | Přečteno: 219 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Netrap se zbytečně

Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.“ (Lukáš 12,22)

3.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 18.17 | Přečteno: 252 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz