Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Vlastimil Fürst

Když plány shoří

Ale Bůh mu řekl: „Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?“ Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. (Lukáš 12,20+21)

2.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 18.25 | Přečteno: 185 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Požírající chamtivost

A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ (Lukáš 12,15)

1.7.2018 v 21:31 | Karma článku: 19.99 | Přečteno: 270 | Diskuse

Vlastimil Fürst

To je jeho věc

Když vás povedou do synagóg a před úřady a soudy, nedělejte si starosti, jak a čím se budete hájit a co řeknete. Vždyť Duch svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci. (Lukáš 12,11+12)

30.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.34 | Přečteno: 311 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Hranice, za kterou je smrt

Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Avšak tomu, kdo se rouhá proti Duchu svatému, odpuštěno nebude. (Lukáš 12,10)

29.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.59 | Přečteno: 590 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Neskrývej svou víru

Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly. (Lukáš 12,8)

28.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.26 | Přečteno: 207 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Koho se mám bát?

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte! (Lukáš 12,4+5)

27.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.82 | Přečteno: 259 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Jednou vše vyplave na povrch

Nic není zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude jednou poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech. (Lukáš 12,2+3)

26.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 24.06 | Přečteno: 654 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Co na něm viděli?

Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím.“ (Lukáš 12,1)

25.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 23.49 | Přečteno: 308 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Myslíš, že máš patent na nebe?

Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste zabránili. (Lukáš 11,52)

24.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.42 | Přečteno: 297 | Diskuse

Vlastimil Fürst

A jak jsi na tom ty?

„Běda i vám znalcům Zákona!“ odpověděl Ježíš. „Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena ani prstem nesáhnete.“ (Lukáš 11,46)

23.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.15 | Přečteno: 288 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Sláva a uznání tvou prázdnotu nenasytí

„Běda vám farizeům! S oblibou sedáte na předních místech v synagógách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví. Běda vám! Jste jako zapomenuté hroby, po nichž lidé nahoře chodí a nevědí o nich.“ (Lukáš 11,43+44)

22.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.27 | Přečteno: 253 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Láska nad zákonem?

„Ale běda vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet.“ (Lukáš 11,42)

21.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 24.67 | Přečteno: 258 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Léčba chudobou

„Dejte chudým, co máte v mísách, a hle - všechno vám bude čisté!“ (evangelium podle Lukáše 11,41, ČEP)

20.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.39 | Přečteno: 437 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Fasáda nebo charakter?

Farizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem nejdříve neumyl. Pán mu na to řekl: „Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti. Pošetilci!

19.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.83 | Přečteno: 314 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Světlo, které je tmou

Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě. Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou.

18.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.33 | Přečteno: 268 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Lakomé oko

Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě. (Lukáš 11,34)

17.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.18 | Přečteno: 313 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Víru není možné skrýt

Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. (Lukáš 11,33)

16.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.50 | Přečteno: 291 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Sám nemáš šanci

Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: „Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.“

15.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.65 | Přečteno: 277 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Ve stínu silnějšího

„Střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí. Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a kořist rozdělí.

14.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.97 | Přečteno: 288 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Boží prst

„Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží království.“ (evangelium podle Lukáše 11,20)

13.6.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.59 | Přečteno: 270 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz