Vlastimil Fürst

Začni den klaněním a vděčností

Nemám rád, když mne ráno budí zvuk budíku. Cítím se daleko lépe, když se probudím alespoň čtvrt hodiny před budíčkem. Pomalejší start do nového dne mi totiž vyhovuje mnohem více než když musím rychle vystartovat z postele.

1.2.2019 v 20:10 | Karma článku: 29.04 | Přečteno: 378 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Kdo nám zajistí lepší časy?

Vždy, když nás čekají nějaké volby, můžeme od všech kandidátů slyšet spoustu slibů, že s nimi nás čekají lepší časy. Jenže, má zkušenost je taková, že hned po volbách jsou všechny sliby zapomenuty. (4. žalm)

25.1.2019 v 20:10 | Karma článku: 30.11 | Přečteno: 413 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Usínat ve tvé náruči

3. žalm měl podle židovské tradice napsat David v době, kdy utíkal před svým synem Abšalómem. Ten se rozhodl, že ho zbaví královské koruny a sám usedne na jeho trůn.

18.1.2019 v 21:10 | Karma článku: 31.25 | Přečteno: 357 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Proč lidé vymýšlejí tolik zla?

Pokaždé, když sleduji televizní zprávy, si uvědomuji, jak nás média učí závislosti na zle. Málokdy se hlavní náplní zpráv stane nějaká pozitivní událost. Většinu vysílacího času zaberou reportáže o utrpení a smrti.

11.1.2019 v 20:10 | Karma článku: 32.19 | Přečteno: 467 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Moje cesta má cíl

Už delší dobu přemýšlím o tom, kdo asi složil první Žalm. V poslední době nabývám dojmu, že to byl nejspíš král Šalamoun. Ve svém životě totiž prožil vše, o čem vypráví tato židovská píseň.

4.1.2019 v 21:15 | Karma článku: 32.77 | Přečteno: 415 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Choulím se v Tobě

Následující řádky (i jejich ztvárnění Českou televizí) ode mne přijměte jako mé přání všem čtenářům blogu iDNES.cz pro rok 2019.

1.1.2019 v 12:01 | Karma článku: 32.87 | Přečteno: 469 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Připojíš se k nebeským chválám?

Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. ...

31.12.2018 v 20:31 | Karma článku: 30.74 | Přečteno: 300 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Chceš být dobrým andělem?

„Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ ...

30.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.79 | Přečteno: 285 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Dobrá zpráva pro každého, kdo hledá dobro

Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.“ (Lukáš 24,46+47)

29.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 29.60 | Přečteno: 400 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Uvidíš milujícího a laskavého Boha

Řekl jim: „To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. (Lukáš 24,44+45)

28.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.45 | Přečteno: 291 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nejsem duch

To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: „Máte tu něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. (Lukáš 24,41-43)

27.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.21 | Přečteno: 210 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Pokoj vám!

Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám.“ Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl?“ (L24,36)

26.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.85 | Přečteno: 259 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Světlo ve tmě

A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“ ...

25.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.12 | Přečteno: 296 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Otevřené oči vidí Ježíše

Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. (Lukáš 24,30+31)

24.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 30.12 | Přečteno: 417 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nestačí jen kousek, čti ji celou

A on jim řekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy?“ ...

23.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.58 | Přečteno: 319 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Oslepující lpění na tradici

Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. ...

22.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.82 | Přečteno: 454 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Zklamání z víry

Jak Ježíše Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho. ...

21.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 29.12 | Přečteno: 471 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nemáš také klapky na očích?

Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. ...

20.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.47 | Přečteno: 329 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Chci to vidět na vlastní oči

Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. (Lukáš 24,12)

19.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.49 | Přečteno: 304 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Proč se připravuješ o radost?

Vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které pověděly apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim.

18.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.21 | Přečteno: 335 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz