Čtvrtek 23. ledna 2020, svátek má Zdeněk
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 23. ledna 2020 Zdeněk

Novozákonní rezonance

Vlastimil Fürst

Světlo ve tmě

Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. (Lukáš 23,44+45)

11.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.72 | Přečteno: 237 | Diskuse

Vlastimil Fürst

V poslední chvíli

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš?"

10.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.87 | Přečteno: 274 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Láska do posledního vydechnutí

Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (Lukáš 23,34)

9.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 22.23 | Přečteno: 212 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Důsledky pocítíte všichni

Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a svými dětmi; hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: 'Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!' ...

8.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 24.08 | Přečteno: 446 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Davové šílenství

„Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím.“ Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho člověka. Ale oni všichni najednou křičeli: „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“

7.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 22.73 | Přečteno: 301 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Zvláštní kamarádi

Tu se od něho Herodes se svými vojáky pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, dal ho obléci ve slavnostní šat a poslal ho zase k Pilátovi. Toho dne se Herodes a Pilát stali přáteli; před tím totiž bylo mezi nimi nepřátelství. (L,23,11)

6.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.60 | Přečteno: 289 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Pohrdání a výsměch

Kladl mu mnoho otázek, ale on mu na nic neodpovídal. Byli při tom i velekněží a zákoníci a neústupně na něj žalovali. ...

5.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 22.47 | Přečteno: 314 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Proč chci vidět Ježíše?

Když Herodes Ježíše spatřil, velmi se zaradoval; už dávno si ho totiž přál vidět, poněvadž o něm mnoho slyšel, a doufal, že uvidí, jak dělá nějaký zázrak. (Lukáš 23,8)

4.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.66 | Přečteno: 298 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nám nevadí, že je nevinný

Pilát mu položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ On mu odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ Pilát řekl velekněžím a zástupům: „Já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám.“

3.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.08 | Přečteno: 743 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Po kom ty vlastně jsi?

Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. Vznesli proti němu žalobu: „Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále.“ (Lukáš 23,1+2)

2.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 23.93 | Přečteno: 238 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Pravda vás stejně nezajímá

Tu mu řekli všichni: „Jsi tedy Syn Boží?“ On jim odpověděl: „Vy sami říkáte, že já jsem.“ Oni řekli: „Nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to slyšeli z jeho úst.“ (Lukáš 22,70+71)

1.12.2018 v 21:31 | Karma článku: 27.60 | Přečteno: 661 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Hořký pláč jako lék

Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo: „I tenhle byl určitě s ním, vždyť je z Galileje!“ Petr řekl: „Vůbec nevím, o čem mluvíš!"

30.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.71 | Přečteno: 278 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Vláda tmy

„Jako na povstalce jste na mne vyšli s meči a holemi. Denně jsem byl mezi vámi v chrámě, a nevztáhli jste na mne ruce. Ale toto je vaše hodina, vláda tmy.“ (Lukáš 22,53+54)

29.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.66 | Přečteno: 290 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Bůh raději uzdravuje než zabíjí

Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli co nastává, řekli: „Pane, máme se bít mečem?“ A jeden z nich napadl sluhu veleknězova a uťal mu pravé ucho. Ježíš však řekl: „Přestaňte s tím.“ Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. (L22,49-51)

28.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.17 | Přečteno: 247 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Polibek smrti

Ještě ani nedomluvil, a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden z Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl: „Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?“ (Lukáš 22,47+48)

27.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.70 | Přečteno: 798 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Když spánek nepomáhá

Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: „Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“ (Lukáš 22,45+46)

26.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.69 | Přečteno: 270 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Jako krůpěje krve

Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň.“

25.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.15 | Přečteno: 222 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Jako obvykle se šel modlit

Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: „Modlete se, abyste neupadli do pokušení.“ (Lukáš 22,39+40)

24.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 26.61 | Přečteno: 310 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Kdybys raději mlčel

Řekl mu: „Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt.“ Ježíš mu řekl: „Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš.“ (Lukáš 22,33+34)

23.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 28.05 | Přečteno: 507 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Až se obrátíš

Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. (Lukáš 22,31+32)

22.11.2018 v 21:31 | Karma článku: 25.90 | Přečteno: 239 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz