Sobota 25. března 2023, svátek má Marián
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 25. března 2023 Marián

Začalo to zklamáním

Vlastík Fürst

Místo doslovu: Báječná dovolená

Prožil jsem báječnou dovolenou. Osm týdnů jsem mohl cestovat místy, kde se tvořila historie křesťanské církve. Každý den jsem prožíval nové objevy a neměl nouzi ani o adrenalinové zážitky. Když vás chce rozzuřený dav ukamenovat, máte v krvi víc adrenalinu, než po seskoku padákem nebo “bandžižampingu”.

6.9.2011 v 18:00 | Karma článku: 24.08 | Přečteno: 680 |

Vlastík Fürst

Nový Jeruzalém (Začalo to zklamáním 64)

Od té soboty, kdy Jana na ostrově Patmos poprvé navštívil Ježíš, se apoštol na tahle setkání velice těší. Jeho Pán mu v obrazech postupně ukazuje, jak budou postupovat dějiny církve i celého světa. Některým obrazům Jan sice nerozumí, ale vše pečlivě zapisuje do svého deníku.

5.9.2011 v 18:00 | Karma článku: 21.40 | Přečteno: 665 |

Vlastík Fürst

Sám na ostrově (Začalo to zklamáním 63)

Apoštol Jan už léta žije v Efezu. Přišel sem v době obléhání Jeruzaléma. Zařídil se tehdy podle Ježíšovy rady, kterou jim dal ještě před svým ukřižováním. Ptali se ho tehdy, jak to bude se zničením Jeruzalémského chrámu. Reagovali na jeho zmínku o tom, že z chrámu nezůstane kámen na kameni.

2.9.2011 v 18:00 | Karma článku: 24.26 | Přečteno: 573 | Diskuse

Vlastík Fürst

Poslední – apoštol Jan (Začalo to zklamáním 62)

Po Petrově smrti umírají postupně i další očití svědkové Ježíšova působení na naší zemi. Jedním z posledních je apoštol Jan. Přežil zničení Jeruzaléma i následné vyhnání většiny zbývajících Židů z Palestiny. V té době se stává starším v efezském sboru.

1.9.2011 v 18:00 | Karma článku: 22.93 | Přečteno: 1024 | Diskuse

Vlastík Fürst

Petrova mučednická smrt (Začalo to zklamáním 61)

Petrovo působení v Římě přerušil požár města, po kterém začíná pronásledování křesťanů, na které císař svaluje vinu za zničení skoro poloviny metropole. Apoštolovi se nějakou dobu daří ukrývat. V této nesnadné době začíná psát svůj druhý dopis.

31.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 24.88 | Přečteno: 851 | Diskuse

Vlastík Fürst

Pavlova poslední mise (Začalo to zklamáním 60)

V temné kobce vězení tentokrát Pavel nemusí na soud čekat dlouho. Nero chce i nadále živit nenávist vůči křesťanům a tak na něho tentokrát Židé ani nemusí moc naléhat, aby si se soudem pospíšil. Apoštolova smrt se jeví výhodně pro císaře i pro Pavlovy židovské nepřátele.

30.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 21.38 | Přečteno: 495 | Diskuse

Vlastík Fürst

Osvobození a další soud (Začalo to zklamáním 59)

Židé, kteří přišli z Jeruzaléma do Říma, aby u císaře zajistili Pavlovo odsouzení na smrt, konečně dodali svou obžalobu. Soud nad apoštolem může začít. Žalobci věří, že budou úspěšní. Ve své pečlivě připravované obžalobě totiž hodlají zabrnkat na ty nejtemnější struny panovníkova charakteru.

29.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 20.08 | Přečteno: 467 | Diskuse

Vlastík Fürst

Petr poprvé v Římě (Začalo to zklamáním 58)

Krátce poté, co je Pavel propuštěn císařem na svobodu, přichází do Říma apoštol Petr. Přesto se oba dva apoštolové míjejí. Pavel totiž hned po svém osvobození vyráží do Španělska a tak ho Petr v Římě už nezastihne.

26.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 21.25 | Přečteno: 528 |

Vlastík Fürst

Dopisy z Říma (Začalo to zklamáním 57)

Díky svým novým bratrům a sestrám z císařského dvora má nyní Pavel zprávy o tom, jak to vypadá s jeho odvoláním. Židé konečně odevzdali svou žalobu a tak se nyní jen čeká, až dojde jejich případ na řadu.

25.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 23.80 | Přečteno: 546 |

Vlastík Fürst

Křesťanství za zdmi císařského paláce. (Začalo to zklamáním 56)

Jako každý člověk, i Pavel občas sedí a přemýšlí. Uvažuje nad tím, jakým zvláštním způsobem Bůh naplnil jeho přání navštívit Řím. Už je tu skoro dva roky a ještě neměl možnost navštívit císaře. Přitom si tak přál, aby ho mohl oslovit podobně, jako mluvil s Herodem Agrippou, Felixem nebo Festem. V takových chvílích si Pavel klade otázku: "Podaří se mi to někdy?"

24.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 23.55 | Přečteno: 465 |

Vlastík Fürst

Čekání na soud (Začalo to zklamáním 55)

Hned po svém příchodu do Říma posílá Pavel pozvání všem významným židovským představitelům v hlavním městě. Využívá toho, že bydlí v domě, kde je možné uskutečnit setkání většího počtu lidí i toho, že své čekání na soud nemusí trávit ve vězeňské cele.

23.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 23.57 | Přečteno: 479 |

Vlastík Fürst

Zmije (Začalo to zklamáním 54)

K trosečníkům se sbíhají obyvatelé ostrova. Už v noci si kdosi všiml světla, které měli námořníci rozsvícené na přídi. Místní tu už viděli v podobných bouřkách ztroskotat několik lodí. Po bouřce pak většinou našli na břehu nějaké trámy z rozbitých lodí nebo bedny s nákladem.

22.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 24.34 | Přečteno: 531 |

Vlastík Fürst

Ztroskotání (Začalo to zklamáním 53)

Do Cesareje konečně přijíždí císařský oddíl, který má převzít všechny vězně, čekající na soud v Římě. Velí mu Julius, zkušený důstojník. Se svěřenými vězni odplouvá okolo pobřeží Malé Asie směrem na západ.

19.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 24.22 | Přečteno: 448 |

Vlastík Fürst

Obhajoba před Herodem Agrippou (Začalo to zklamáním 52)

Festus tři dny po svém jmenování římským místodržitelem v Cesareji odjíždí do Jeruzaléma, kde se chtěl seznámit s představiteli židovského národa a hodlal navštívit i velitele římské posádky. Pavel mezitím ve vězení doufá, že bude konečně propuštěn na svobodu.

18.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 20.16 | Přečteno: 711 |

Vlastík Fürst

Soud v Cesareji (Začalo to zklamáním 51)

O pět dnů později přijíždí do Cesareje samotný velekněz Ananiáš. Doprovází ho několik členů velerady a také Tertulius, židovský právní zástupce, který má před Felixem vést obžalobu proti Pavlovi.

17.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 19.84 | Přečteno: 566 |

Vlastík Fürst

40 židů plánuje vraždu (Začalo to zklamáním 50)

Ráno Pavla přivádí stráž před veleradu. Přítomen je i Klaudios Lysias, velitel římské posádky v Jeruzalémě. Je velice zvědavý, jaké obvinění Židé proti tomu apoštolovi vznesou. Protože je Pavel římský občan, chce mu Klaudios zajistit spravedlivý proces.

16.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 22.71 | Přečteno: 513 |

Vlastík Fürst

Naposledy v Jeruzalémě (Začalo to zklamáním 49)

Při vstupu do Jeruzaléma prožívá Pavel smíšené pocity. Má radost, že vidí toto nádherné město i chrám, který tak miluje, ale současně ho trápí, že to vše vidí naposledy. Těší se na setkání s jeruzalémskými křesťany a současně se obává setkání s těmi, kteří jsou stále přesvědčeni o tom, že pohané do církve nepatří.

15.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 23.49 | Přečteno: 529 |

Vlastík Fürst

Loučení s efezskými staršími (Začalo to zklamáním 48)

Představení efezského sboru přicházejí do Milétu hned druhý den. Těší se na setkání s Pavlem i jeho spolupracovníky. Chtějí mu vyprávět, co je u nich nového a také se těší na Pavlovy zprávy z jeho cesty.

12.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 19.51 | Přečteno: 467 |

Vlastík Fürst

Příliš dlouhé kázání (Začalo to zklamáním 47)

Pavel se konečně vydává na cestu do Jeruzaléma. Plánovanou cestu lodí raději ruší, protože dostal varování před Židy, kteří plánují jeho vraždu a tak mají ve všech větších přístavech své hlídky, čekající na apoštolův příjezd.

11.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 23.21 | Přečteno: 546 |

Vlastík Fürst

Krize v Galacii (Začalo to zklamáním 46)

Několik dnů před odchodem z Korintu se Pavel dovídá nepříjemnou zprávu. Do sboru v Galacii přišli z Jeruzaléma učitelé, kteří znovu začali nutit křesťany z pohanů, aby se nechali obřezat a dodržovali židovské ceremonie. Když Pavel slyší, že se těmito bludy dali svést i lidé, které svědomitě seznámil se zásadami evangelia, je zděšen. Ví, že už nemá dostatek času, aby tento sbor navštívil a tak v Korintu píše další dopis.

10.8.2011 v 18:00 | Karma článku: 21.02 | Přečteno: 483 |