Důvěrný vztah s Bohem (Víra je... 51)

21. 12. 2013 9:00:00
Pomalu končí rok, během něhož jsme se každou sobotu společně zamýšleli nad tím, k čemu nám může být víra dobrá. Dnes se podíváme na text, ve kterém apoštol Pavel připomíná nebezpečí, které hrozí i nám.

Vedle Boha, který má pro nás přichystané místo ve svém království, na nás působí i síly zla. Ďábel, původce zla, ví, že si se svým sváděním musí pospíšit. Apoštol Jan v knize Zjevení Jana píše: "Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá." (Zjevení 12,12)

Podívejme se tedy na Pavlovo varování, které je zároveň spojeno s nádherným zaslíbením: "Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: `Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. ́
Proto smíme říkat s důvěrou: `Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? ́"
(Židům 13,5-6)

Láska k penězům – kdo z nás ji nemá? Kdo z nás není rád, když má dost peněz a nemusí počítat každou korunu? Kdo by odmítl, kdyby mu v práci šéf nabídl zvýšení platu? Je na lásce k penězům něco špatného?

Problém začíná v okamžiku, kdy jsem ochoten kvůli penězům porušit zásady, na kterých stojí a padá můj vztah s Bohem. Moje láska k penězům by měla mít své hranice, za které nepůjdu. Třeba, když bych měl získat bohatství na úkor chudoby jiného člověka. Nebo, kdybych přitom měl porušovat zákony, ty Boží i ty světské...

Pavel nám nabízí něco cennějšího – připomíná Boží přátelství a ochranu. Pokud se mohu spolehnout na to, že je se mnou Bůh, je to podle pisatele listu Židům víc, jak peníze.

Připomíná mi to dobu mého dětství. V každé chvíli jsem věděl, že díky mým rodičům se nemusím bát hladu, vždy budu mít čisté a suché oblečení, doma své místo u stolu i svou postel. Navíc jsem si mohl být jistý tím, že se mne máma nebo táta zastanou, pokud by se mi dělo nějaké bezpráví.

Správná víra mi toto vše nabízí i v dospělém věku. Tentokrát mi bezpečí nenabízí mí stárnoucí rodiče, ale samotný Bůh – vládce vesmíru. Bůh, kterému patří vše na tomto světě i ve vesmíru, který se nám jeví jako nekonečný.

Mám rád modlitbu, kterou nás učí samotný Ježíš. Líbí se mi její začátek. Při modlitbě mohu Boha oslovit: "Otče". Každý den se mohu modlit: "Můj táto, který se o mne staráš. Díky Ti za každodenní chléb i za můj domov, který mám zde na zemi i za ten nebeský domov, kam mne vezmeš v ten správný čas, který znáš jen ty sám. Děkuji Ti za mou rodinu, tu pozemskou i tu nebeskou. Obdivuji, jakou máš se mnou trpělivost..."

Víra mi pomáhá budovat důvěrný vztah s Bohem, ještě důvěrnější, než mám se svými kamarády, rodinou i se svou manželkou. Vztah, díky kterému platí slova: "Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas." (Židům 4,16)

Díky víře poznávám Boha, který je můj Stvořitel i Spasitel. Boha, který mi ukazuje na mé problémy, ale současně mi je pomáhá řešit a překonávat. Stejný Bůh mne také zbavuje všeho, co by mi mohlo bránit na mé cestě do jeho království.

Jen přátelé si mohou říkat všechno. Víra mi pomáhá v poznání, že Bůh je mým nejlepším přítelem, kterému mohu vyprávět o svých vítězstvích, stejně jako o svých prohrách. Proto před láskou k penězům dávám přednost dobrému a důvěrnému vztahu s Bohem, mým milujícím tátou a nejlepším přítelem.

Autor: Vlastimil Fürst | sobota 21.12.2013 9:00 | karma článku: 3.59 | přečteno: 172x


Další články blogera

Vlastimil Fürst

Odzbrojující otázka

Odpověděl jim: „I já vám položím otázku. Řekněte mi, odkud měl Jan pověření křtít. Z nebe či od lidí?“ Oni o tom mezi sebou uvažovali: „Řekneme-li ‚z nebe‘, namítne nám: ‚Proč jste mu neuvěřili?‘

17.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 13.01 | Přečteno: 223 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Lid mu visel na rtech

Každý den učil v chrámě; velekněží však a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili, ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech. (Lukáš 19,47+48)

16.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 15.26 | Přečteno: 256 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Nedělejte z mého chrámu doupě lupičů

Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: „Je psáno: Můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů.“ (Lukáš 19,45+46)

15.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 17.64 | Přečteno: 226 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Pláč nad Jeruzalémem

Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.

14.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 21.62 | Přečteno: 352 | Diskuse

Další články z rubriky Osobní

Brigita Tóthová

Šedá myš

Málem jsem na ni šlápla. Šla jsem zasněným krokem polo rozbitou cestou, která vede kolem místa, kde pravidelně potkávám srnku, ledabyle se povalující na trávě.

18.10.2018 v 5:24 | Karma článku: 9.87 | Přečteno: 279 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Odzbrojující otázka

Odpověděl jim: „I já vám položím otázku. Řekněte mi, odkud měl Jan pověření křtít. Z nebe či od lidí?“ Oni o tom mezi sebou uvažovali: „Řekneme-li ‚z nebe‘, namítne nám: ‚Proč jste mu neuvěřili?‘

17.10.2018 v 21:31 | Karma článku: 13.01 | Přečteno: 223 | Diskuse

Petra Šmídová

Za štěstím do Vídně

Před pár lety jsem se poprvý vydala do Vídně, do města sachru, předraženýho parkování a důchodců. Strašně jsem se zamilovala. Nejen do Vídně, ale i ve Vídni. Nic z toho nebylo, ale já se i tak přestěhovala.

17.10.2018 v 17:22 | Karma článku: 14.10 | Přečteno: 578 | Diskuse

Martin Businský

Žaludek a trávení.

Jak podpořit žaludek a trávení? Zařaďte prvky z tradiční čínské medicíny do Vašeho života a podpořte tak Vaše trávení.

17.10.2018 v 15:51 | Karma článku: 10.50 | Přečteno: 271 | Diskuse

Karla Šimonovská - Slezáková

Mé návraty do Itálie aneb Když se spojí můj přítel s mým ex

Dva roky utekly jako voda a mně připadá, že jsem z Čech nikdy neodjela. Jako bych byla v té slunné Itálii jen na dovolené. Kam se na mne hrabe Jules Verne s jeho dvěma roky prázdnin. Já měla prázdniny dvanáct let.

17.10.2018 v 15:50 | Karma článku: 30.59 | Přečteno: 1076 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz