Připojíš se k nebeským chválám?

31. 12. 2018 20:31:50
Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. ...

Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha. (Lukáš 24,50-53)

To poslední, co slyšeli od svého Mistra, byla slova požehnání. Nejspíš to bylo „Áronovské požehnání“, které Stvořitel učil svůj lid vyslovovat při slavnostních okamžicích: »Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.« (Numeri 6,34-25) Když dozněla slova požehnání, Ježíš začal stoupat vzhůru a po chvíli se jim ztratil z očí.
Všichni „požehnaní“ Ježíšovi následníci se vrátili zpět do Jeruzaléma, kde „chválili Boha“. Místo truchlení nad tím, že jejich Pán odešel, se radují z toho, že mají konečně jasno. Konečně pochopili, proč musel na naši Zemi přijít Mesiáš. Cílem jeho mise nebylo osvobození Židů z římské okupace. Ježíš měl mnohem větší cíl – přišel, aby přinesl svobodu od hříchu a zla. Tu svobodu nenabízí jen Židům, ale každému člověku, který po ní touží a má touhu ho chválit jako svého Pána.

I my můžeme Boha chválit a velebit „v chrámě“. Tehdy to byl ten v Jeruzalémě, kde se Židé setkávali s Hospodinem, dnes je chrám všude, kde se vnímáme blízkost Stvořitele.
V nebi neustále zní nebeské chvály. Může je zpívat každý obyvatel vesmíru, který si uvědomuje Boží moc i lásku. Život na naší hříšné planetě není snadný. Pokud přijmu požehnání, mé neklidné srdce naplní Ježíšův pokoj a z mých úst pak budou znít nebeské chvály. Pokud chceš, můžeš se přidat.

(Poslední díl seriálu "Novozákonní rezonance" inspirovaný evangeliem podle Lukáše.)

Děkuji všem, kteří spolu se mnou celý rok přemýšleli o životě Ježíše Krista podle Lukášova evangelia. Přeji Vám, ať Vás i Vaše blízké Ježíš provází svou ochranou i požehnanáním i v tom roce příštím.

Autor: Vlastimil Fürst | pondělí 31.12.2018 20:31 | karma článku: 28.63 | přečteno: 265x

Další články blogera

Vlastimil Fürst

Usínat ve tvé náruči

3. žalm měl podle židovské tradice napsat David v době, kdy utíkal před svým synem Abšalómem. Ten se rozhodl, že ho zbaví královské koruny a sám usedne na jeho trůn.

18.1.2019 v 21:10 | Karma článku: 18.52 | Přečteno: 198 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Proč lidé vymýšlejí tolik zla?

Pokaždé, když sleduji televizní zprávy, si uvědomuji, jak nás média učí závislosti na zle. Málokdy se hlavní náplní zpráv stane nějaká pozitivní událost. Většinu vysílacího času zaberou reportáže o utrpení a smrti.

11.1.2019 v 20:10 | Karma článku: 25.55 | Přečteno: 340 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Moje cesta má cíl

Už delší dobu přemýšlím o tom, kdo asi složil první Žalm. V poslední době nabývám dojmu, že to byl nejspíš král Šalamoun. Ve svém životě totiž prožil vše, o čem vypráví tato židovská píseň.

4.1.2019 v 21:15 | Karma článku: 28.30 | Přečteno: 332 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Choulím se v Tobě

Následující řádky (i jejich ztvárnění Českou televizí) ode mne přijměte jako mé přání všem čtenářům blogu iDNES.cz pro rok 2019.

1.1.2019 v 12:01 | Karma článku: 30.19 | Přečteno: 411 | Diskuse

Další články z rubriky Osobní

Lubomír Stejskal

Palachovské ohlédnutí

Dostalo se mi výtky, bylo to minulý týden v blogerské diskusi, že zatímco v centru pozornosti je jisté téma (Palachovo výročí), já se věnuji záležitostem kdesi v daleké cizině. Prý na blog tahám nezáživná témata kdoví odkud.

21.1.2019 v 8:00 | Karma článku: 9.92 | Přečteno: 304 | Diskuse

Jan Jílek

Když řeknu ne, necítím se vinen

Opakování je prý matkou moudrosti. Nevím, jestli ti, kteří si tohle opakování přečtou, budou moudřejší, ale jsem tak laskav a trochu jim zadarmo přiblížím, co za peníze učím.

20.1.2019 v 22:57 | Karma článku: 13.98 | Přečteno: 489 | Diskuse

Tadeáš Firla

Jak se znova postavit na nohy a pokračovat dál?

Taky se Vám zdá, že Vaše plány a vize "šly ke dnu"? Určitě ne všechny. Vždy můžeme znova povstat k nové naději, pohlédnout jiným zrakem a pokračovat dál. Důležité jsou změny a ty bolí, měli bychom s tím počítat. Sdílím můj život.

20.1.2019 v 18:12 | Karma článku: 4.48 | Přečteno: 131 | Diskuse

Jan Jílek

A Vůdce, co je neomylný...

Položím-li někomu otázku, například, jaký má na něco, někoho názor a on mi odpoví: „Zkus o tom přemýšlet!” Pak se usměji a sdělím tomu člověku, že...

20.1.2019 v 11:01 | Karma článku: 21.03 | Přečteno: 658 | Diskuse

Lucie Volková

Moje dcera vidí duchy

Říká se, že malé děti jsou citlivé a můžou nahlédnout do světa, který nám dospělým bývá skrytý. I když jsem pár příběhů o takových dětech zaslechla, nevěnovala jsem jim zvláštní pozornost až do doby, než se mi narodila dcera.

20.1.2019 v 0:46 | Karma článku: 19.48 | Přečteno: 875 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz