Král, který bude vládnout navěky

6. 09. 2019 20:10:50
Pomalu se blížíme k závěru písně, kterou David složil v den, kdy skončilo jeho několikaleté utíkání a skrývání se před Saulem a dalšími nepřáteli.

Jeho 18. žalm je písní, která vyvěrá z vděčného srdce. Velice dobře totiž ví, kdo má hlavní zásluhu na tom, že přežil všechny nepřátelské útoky.
"Dal jsi mi vyváznout ze vzpoury mého lidu,
mé panování jsi sám upevnil
a další národy jsi podrobil mé vládě.
Ti cizinci, co dřív proti mně štvali,
na slovo mi slouží, chtějí se zalíbit,
pokorně mi otvírají své tvrze."
(Žalm 18,44-46)
Tato slova mi připadají spíš jako prorocké vidění světa, než jako reálný pohled na situaci. David ještě nemá moc nad Izraelem pevně v rukách, ale zpívá, jako by tomu tak už bylo. Nespoléhá přitom na své diplomatické schopnosti nebo na válečnické umění, ve kterém se během nuceného exilu zdokonalil. Ze slov jeho písně je zřejmé, že se vírou chopil Božích zaslíbení, která dostal prostřednictvím Samuela, který ho před léty na Hospodinův příkaz pomazal za krále na Izraelem.
"To proto, že jsi živý, jediný,
Bůh žehnající, skála má a spása,
buď tobě sláva, vyvyšuji tě.
Jsi silný Bůh, sám vykonáváš pomstu
a tobě náleží ten, koho jsem porazil.
Jsem vysvobozen od nepřátel zvenku,
a kdo uvnitř povstal, je též podroben;
učinil jsi konec násilí krutých."
(Žalm 18,47-49)
David prožil část svého života i mezi Pelištejci, kteří byli úhlavními nepřáteli jeho lidu. Zblízka poznal život dalších národů i jejich božstva. Nyní se ohlíží nazpět a konstatuje, že jediným skutečným a živým Bohem je Hospodin.
Život krále Davida nebyl nikdy snadný a bezproblémový. Obdivuji, jak se naučil zříct se práva na pomstu. V jeho době bylo běžné, že vítěz často nechal povraždit všechny příbuzné svého poraženého nepřítele. David to odmítá a prosí Boha, aby se sám zastal svého pomazaného. Proto si přeje, aby to byl Bůh, kdo bude soudit a trestat nejen jeho, ale i jeho nepřátele.
Přitom neopomene poznamenat, že Hospodin není krutým panovníkem a proto nemá zálibu v násilí. Naopak. Vždy se snaží násilí, které vyprovokuje hřích, co nejrychleji ukončit.
Nyní je David svobodný. Konečně usedne na izraelský trůn, aby vedl svůj lid k věrné a poctivé službě Hospodinu. Jeho utíkání je u konce. Konečně se může i se svou početnou rodinou usadit. Jeho srdce je plné vděčnosti a chvály.
"Tak tě chválím, Pane, před národy,
tvé svaté jméno zpívám ve svých žalmech.
Jak úžasně ses zastal svého krále,
jakou láskou zahrnuješ Davida
a slibuješ, že právě z jeho rodu přijde Král,
který bude vládnout na věky."
(Žalm 18,50-51)
Největší důvod k radosti a chvále si David nechal na konec. Jedním z jeho potomků bude i Mesiáš. Král, který bude vládnout věčně v nebeském království.
K této radosti se dnes můžeme přidat. I my totiž patříme mezi pozvané.

Autor: Vlastimil Fürst | pátek 6.9.2019 20:10 | karma článku: 18.32 | přečteno: 198x

Další články blogera

Vlastimil Fürst

Proč jsi mne opustil?

22.žalm začíná zvoláním, které každému, kdo zná příběh Ježíše Krista, připomene jeho poslední slova, pronesená na kříži. Píší o tom Matouš a Marek ve svých evangeliích.

8.11.2019 v 20:10 | Karma článku: 18.49 | Přečteno: 283 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Bože, zastav mocné své nepřátele

Opět se chci věnovat 21. žalmu. Přesto začnu citací starozákonního proroka Zachariáše. V jeho knize se totiž objevuje zvláštní Boží výrok, který nám pomůže lépe pochopit Davidova slova, která jsem uvedl i v nadpisu.

1.11.2019 v 20:10 | Karma článku: 15.78 | Přečteno: 171 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Dej si pozor na pýchu

Věčný život. Umíš si ho představit? Já vlastně ani ne, protože vše okolo mne je konečné. A ještě něco. Všude okolo sebe vidím zlo a zlo vnímám i ve svém nitru, ve svých myšlenkách i emocích.

25.10.2019 v 20:10 | Karma článku: 15.73 | Přečteno: 252 | Diskuse

Vlastimil Fürst

Žehnáš víc než očekávám

Pokud jste se někdy byli podívat na návštěvu významného státníka, určitě jste si všimli, že nebyl sám. Kromě manželky a spolupracovníků se v jeho blízkosti nápadně pohybovali členové jeho ochranky. Ti měli jen jeden úkol.

18.10.2019 v 20:10 | Karma článku: 18.57 | Přečteno: 249 | Diskuse

Další články z rubriky Osobní

Martina Melicharová

Nejen o kávě

Je to svým způsobem společenský nápoj, kterým pohostíme návštěvy, či kamarádky. Jsou muži, kteří jsou na ni též závislí...

14.11.2019 v 22:30 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 8 | Diskuse

Ivana Roubová

Já, pravdoláskař

Možná jsem se tak narodila. I když to bylo ještě více jak rok před tím, než tady pukaly ledy a než hesla o pravdě a lásce zněla ze všech stran. Ale vyrostla jsem s nimi a přijala je za své. A vyznávat je nepřestanu. Nikdy.

14.11.2019 v 21:46 | Karma článku: 9.27 | Přečteno: 103 | Diskuse

Barbora Turazová

(Ne)moje tlustá italská svatba - kapitola 2: Křest aneb slepá, blbá a bezvěrná

Pár měsíců po mém uvedení do italské společnosti, kdy se mi konečně podařilo nabýt ztracenou důstojnost, nebo alespoň její zbytky, se do familie narodil potomek.

14.11.2019 v 11:25 | Karma článku: 29.54 | Přečteno: 2523 | Diskuse

Miloš Korotvička

Život parchant – jak všechno začalo

Většinou si neuvědomujeme souvislosti vzniku svého života. Když nastane doba zamyšlení, bývá už pozdě. Není komu položit otázky. Rodiče jsou mrtví a počátky Vašeho života nikdo nearchivuje. Není to škoda? Je, zajisté. A tak píšete

12.11.2019 v 22:08 | Karma článku: 10.17 | Přečteno: 273 | Diskuse

Zdeněk Bárta

Akce dres -stanou se z českých fotbalistů Brazilci....?

Šaty dělají člověka a reprezentační dres fotbalistu.Touto logikou se řídil tvůrce nových dresů pro českou fotbalovou reprezentaci pro venkovní zápasy.Smíchal brazilské národní barvy a naší borci vyběhnout na trávník jako "kanárci"

12.11.2019 v 13:55 | Karma článku: 20.84 | Přečteno: 386 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz